Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: ХОТЕЛ ГАБИ 1 ЕООД
Номер на Проект: BG16RFOP002-2.089-3535-C01
Наименование: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално
съфинансиране.

Главна цел на настоящия проект: Осигуряването на оперативен капитал за българските
малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с
последиците от пандемията COVID-19.

Специфични цели на проекта:
1. Осигуряване на финансов ресурс за покриване на недостига на средства и липсата на
ликвидност.
2. Осигуряване на устойчива заетост.
В резултат от изпълнението на проекта се очаква бенефициентът да преодолее икономическите
последствия от пандемията COVID-19 и да осигури стабилност на работни места, като
продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Място на изпълнение: гр. Пловдив

Начало: 18.08.2021
Край: 18.11.2021

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
„ХОТЕЛ ГАБИ 1“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
—————————————————— www.eufunds.bg —————————————————–
Проект BG16RFOP002-2.089-3535-C01 “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Посетете и другия ни хотел в Пловдив - Хотел Габи

Химическо чистене в Пловдив | Himchi.bg

Creative Digital Studio | EME.bg
Изработка на сайт | E & M Design